Ježíš uzdravuje 14. - 15. listopadu 2009

“Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novým jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. ” (Mk 16, 17-18)

Ve dnech 14. – 15. listopadu 2009 se v litické Oáze uskutečnilo další z pravidelných setkání “Ježíš uzdravuje”. Zúčastnilo se jej tentokrát bezmála 300 lidí z celé naší republiky. Pán se oslavil skrze mnohá uzdravení, z nichž některých jsme se mohli stát přímými svědky.

Nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil.
2 Tim 1,12

Máte-li svědectví z tohoto setkání “Ježíš uzdravuje”, podělte se o ně prosím zasláním e-mailu na adresu sek@koinonia.cz.