Duchovní obnova „Ježíšova tvář v Lukášově evangeliu“

Ve dnech 4.–8. srpna 2021 se ve školicím středisku Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích koná letní duchovní obnova. Nechme se oslovit zkušenostmi, které proměnily život postav, o nichž píše Lukáš ve svém evangeliu, a objevíme Pánovu tvář v novém světle.
Čeká nás čas věnovaný modlitbě, rozjímání a naslouchání Božímu slovu.

Začátek: středa 4. 8. 2021 v 16.00 hodin
Zakončení: neděle 8. 8. 2021 obědem

Duchovní obnovu povede P. Alvaro Grammatica Th.D. 

Cena duchovní obnovy (zahrnuje plnou penzi): 2110,- Kč / 3120,- Kč (s ubytováním na SPŠ dopravní).
Místo konání a stravování: Budilovo nám. 1, Plzeň-Litice
Ubytování: SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň 

Bližší informace a přihlášky: Monika Tomešová (734 787 092 / 377 828 180 / prihlasky@koinonia.cz)
Uzávěrka přihlášek: 27. 7. 2021.

Přihláška

    Závazná objednávka ubytování

    SPŠ Dopravní
    (Karlovarská 99, Plzeň)
    V případě zrušení přihlášky 3 dny před konáním akce můžeme nárokovat úhradu nákladů! Osobní údaje budou uloženy v elektronickém archivu Koinonie Jan Křtitel v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679/EU).