Od posledního setkání mladých už uběhlo mnoho dní a tak jsem se těšil na MisiMerklín. Víkend na naší oblíbené merklínské faře byl opět plný Boží přítomnosti. Byl tu čas na kamarády, modlitbu i práci. Společně se nám povedlo vymýtit z farní zahrady všechno trní a tak jsme ji oblékli na zimu do zclea nového kabátu. Ještě v sobotu večer se nám pro přízeň počasí podařilo zasít trávník. Tentýž den následovala společná modlitba, proložená chválami a společným vzýváním Ducha svatého, kde Pán promlouval do našich srdcí a zaséval své povolání. 
Co jsem si odnesl?


Nebát se Pánu důvěřovat!
Honza