Ve středu 9. 10. 2019 se uskutečnila odborná exkurze studentů Masarykova gymnázia v Plzni zaměřená na archeologické lokality v okolí Plzně. Exkurze byla realizovaná v rámci spolupráce s Katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Studenti se seznámili se základy archeologické práce a v terénu si prohlédli relikty zaniklého hradu v Plzni-Liticích. Součástí exkurze byl přednáškový blok v kostele sv. Petra a Pavla, který bylo možné uspořádat díky laskavosti komunity Koinonia Jan Křtitel v Liticích. Přednášky byly zaměřeny především vývoj regionu v mladší době kamenné, vývoj šlechtických sídel v Liticích, symboliku hradních staveb a úlohu hradů ve středověku.

Martina Walterová, Andrea Řeháčková, Milena Hirschová & Josef Hložek