Bakalářská práce 2019, UK Pedagogická fakulta, Katedra dějiny a didaktiky dějepis – KDDD
Autorka: ANNA ŠILHAVÁ Vedoucí práce: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Tato práce se zabývá kostelem sv. Petra a Pavla v obci Litice u Plzně. Zaměřuje se na ucelený historický vývoj kostela a jeho vybavení v průběhu dějin – od jeho románských počátků až po současnost. Práce je vypracována s využitím veškerých informací shromážděných odbornou a regionální literaturou, které prošly kritickým zhodnocením a analýzou. Hlavním heuristickým zdrojem jsou archivní prameny, jež k tomuto tématu nebyly v této míře dosud probádány.

Celá studie »