3. adventní svíci zapálil na adventním věnci v kostele sv. Mikuláše tentokrát starosta města Dobřan Bc. Martin Sobotka a průvodním slovem zahájil vystoupení místních dobřanských skupin. Duchovním slovem nás tento večer doprovodil P. Martin Váňa. Děkujem všem, kteří podpořili svým příspěvkem stavbu dobřanských varhan – celkem bylo vybráno 6661Kč

Vystoupili:

Hvězdičky – M. Palkosková  (sbormistr), L. Palkoska (klavír)

 • Já jsem přišel k vám
 • U svatého Jezulátka
 • Kdybych já měl hodně peněz
 • Na nebesích nad Betlémem
 • Sláva, jsou tu Vánoce!

Dobřanské Bábinky – M. Vozárová (sbormistr), P. Vacek (akordeon) 

 • U Betléma dnes Maria
 • Hopsa, pacholátka
 • V půlnoční hodinu
 • Čas radosti, veselosti
 • Tedy poženem
 • Purpura

Hudební skupina dobřanské farnosti AmiKo – L. Šparglová (sbormistr)

 • Sláva na výsostech
 • Maria, zda víš
 • Velká a nádherná noc
 • křesťanská hudba s vánoční tématikou
 • malé poselství k době adventní (P. Martin Váňa)

Fotografie