Na adventním věnci v kostele sv. Mikuláše opět přibylo světla, zářícího do tmy. V kostele tentokrát vystoupily děti ze Základní umělecké školy J. S. Bacha v Dobřanech pod vedením Jana Vozára, jejichž koncertem nás provázelo slovo dobřanského kněze P. Martina Váni, ředitele ZUŠ Jana Vozára a dobřanského starosty Martina Sobotky. Srdečný dík pak patří všem za podporu projektu “Bachovské varhany pro Dobřany” – vybralo se 10.741 Kč.

Tento večer tu ovšem nezářil pouze adventní věnec či výkon malých umělců a řečníků; zářilo tu i pravé betlémské světlo!

Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka… (Janovo evangelium 1,8-9)

A toto pravé světlo, které k nám přichází nejen o Vánocích a osvěcuje každou temnotu,
je samotný Bůh. Bůh, jenž stal člověkem, Bůh, jenž se stal pro nás jedním z nás.

(rua)

 

 

PROGRAM

1. Akordeonový soubor – L. Bouřil, D. Brant, N. Bocková, J. Beránek, O. Adámek, T. Pokorná, M. A. Klinkovská, Š. Vozárová, M. Chodl, V. Štych, J. Šneberger, A. Šneberger, K. Štychová, J. Reiser, A. Burian, K. Pokorná, R. Vajda, Š. Mertl, A. Sobotková

Koledy – Nesem Vám noviny, Veselé vánoční hody

2. Kytarový kvartet – J. Beránek, B. Blechová, A. Valentová, D. Vokračková

A. Michna – Nebeští kavalérové (úpr. L.Telešnuková) 

3. mladší keltská skupina Dé Domhnaigh – A. Benediktová, A. Beránková, J. Beránek, M. Cebová, T. Váchal, M. Grünthálová, A. Hošková, A. M. Klinkovská, J. Němeček, M. Regentová, K. Vápeníková, D. Vokračková, L. Filip,

Irská lidová Christ Church, Trinidadská lidová Bim bam

4. Violoncellové trio –  J. Beránek, A. Bromová, pí uč. D. Chodlová

Danza z Codexu Chilesotti z 16. století 

5. mladší lidová muzika Vozembach – A. Fonhauserová, M. A. Klinkovská, Z. Sobotková, Š. Kofroň, J. Bouřil, Š. Vozárová, A. Sobotková, Š. Malotín, A. Vozáková, Š. Hájková, A. Vápeníková, N. Musilová,  I. Korotvičková

Koledy – Já se malej žáček (úpr. M. Vozárová), Rychle, bratři (úpr. J. Rada)

6. Komorní hra – E. Hovjacká, B. Kidalová, pí uč. M. Vacková

A. Ch. Adam – Vánoční zpěv

7. Smyčcový soubor – V. Schleglová, P. Wagnerová, A. Soukupová, J. Patočka, A. Fonhauserová, B. Kopejtková, M. A. Klinkovská, M. Tomášková, A. Bartoníčková, V. Chamolová, E. Hessová, J. Němeček, A. Jungová, D. Mertl, S. Hovjacká, O. Kops, A. Hlaváčová, J. Švarcová 

Koledy – Veselé vánoční hody, Jak jsi krásné neviňátko

8. Komorní hra – J. Benetková, T. Fink, Z. Benetková, L. Maxová, pí uč. M. Vacková

Koleda – Štědrej večer nastal (úpr. D. Kovář)

9. Soubor – A. Vozáková, N. Coufalová, J. Švarcová, A. Cinková, I. Dicková, L. Hessová, A. Chamlová, K. Málková, A. Bartoníčková, K. Pávová, I. Korotvičková, F. Peksová, I. Radějová, N. Brejchová

Koleda – Chtíc aby spal (úpr. D. Kovář)

10. Dětský orchestr MACARÁTEK – V. Chamolová, I. Raděj, I. Radějová, A. Umnerová, Z. Benetková, P. Kidala, B. Plajnerová, K. Štychová, R. Vajda, T. Hanš

Vánoční směs, Sen o pohádce (úpr. David Kovář)

11. starší keltská skupina Dé Domhnaigh – M. Cebová Magdalena, M. Regentová, K. Vápeníková, L. Filip, T. Váchal, L. Vaňková, V. Svobodová, L. Palkoska, M. Tichotová

Irská lidová Loreena, Irská lidová The Wexford Carol

12. starší lidová muzika Vozembach – Š. Vyletová, V. Kordík, T. Duchek, A. Nekolová, J. Reiser, V. Chamolová, A. Bartoníčková, J. Toman, M. Tomášková, A. Vozárová, Z. Sobotková, L. Palkoska, M. Kordíková, Š. Samcová, M. Regentová, K. Pokorná, K. Sobotková. J. Šístková

Koledy – Děťátko se narodilo, Hle, hle támhle v Betlémě, Zvěstujem Vám radost (úpr. L. Palkoska)

13. Dětský Orchestr Macarát – E. Hessová, O. Kops, J. Krajčovičová, Š. Kopejtková, Z. Frantová, A. Beránková, E. Ircingová, E. Šimková, K. Pokorná, A. M. Klinkovská, S. Hovjacká, A. Jungová, V. Dvořáková, B. Kidalová, K. Maxová, E. Hovjacká, Š. Jindrová, K. Sobotková, J. Benetková, J. Šístková, J. Beránek, B. Blechová, A. Hlaváčová, D. Noska, D. Brant, L. Bouřil, J. Šneberger, A. Šneberger, M. Kops, S. Lang, Š. Bukovjan, Z. Sobotková, T. Fink

Madagaskar (H. Zimmer), Cirkus Humberto (suita melodií – K. Svoboda)

Fotografie