I letos se slétli andílci popřát svaté Lucince k svátku, spolu s dětmi nacvičili písničku a nazdobili vánoční stromeček. Při této oslavě nechyběl ani letos emeritní biskup  Mons. František Radkovský, který se sdílel s dětmi i s rodiči o svých životních zkušenostech…
(rua)
 
Každý rok se těším na rozsvícení vánočního stromu u kostela v Liticích, kdy člověk často prožívá pocity hlubokého klidu, lásky, pokory, míru, duchovního rozjímání, proto se stále radujme z maličkostí a nezapomeňme, že v každém z nás je kousek anděla, kterého máme v sobě i druhých najít. 
 
Jitka

Fotografie

 

Za říznutí stromu a pomoc se zdobením děkujeme hasičům.
Za krásnou ohrádku děkujeme p. Miloši Kodýdkovi a Petrovi (z Dílny sv. Josefa v Dobřanech).
Za zapůjčení zvířátek a pomoc s převozem vánočního stromu děkujeme p. Josefu Hodkovi ze Šlovic.
Za požehnání stromu děkujeme plzeňskému emeritnímu biskupovi  Mons. Františku Radkovskému.
                                                               👍😊 Díky moc všem 👍😉

Srdečně zveme…