Nejen život sv. Maxmiliana Kolbeho nám přiblížilo divadelní představení Koinonie Jan Křtitel a jejích přátel v Meditační zahradě. Postavy jednotlivých světců – sv. Barbora, sv. Ludmila, sv. Jiří, sv. Petr, sv. Pavel a sv. Maxmilian Kolbe – k nám promlouvaly a povzbuzovaly nás, abychom se ani my nebáli přemáhat zlo láskou jako oni. Vždyť prohrát může leckdy znamenat zvítězit! Sama Ježíšova prohra ve světě nám všem otevřela Boží království. A tak se nebojme přenechat režii našeho života Božímu vedení!

(rua)

Fotografie