Anděl jim řekl:

“Nebojte se!
Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid:
V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. (srov. Lk 2,10-11)

Fotografie z Prusin »

Fotografie z Litic a z Dobřan