V sobotu 26. prosince v 16 hodin se naplnil kostel sv. Petra a Pavla v Liticích, protože se zde odehrával Živý Betlém, který pilně cvičily od začátku listopadu děti z Netunic, Mrtole, Předenic, Střížovic, Těnovic a Spáleného Poříčí pod vedením Gabriely Soukupové. Bylo to jejich letošní již třetí vystoupení, po představeních na Prusinách a ve Spáleném Poříčí.
„Nesem vám noviny, poslouchejte…“, začala úvodní píseň představení a koleda, která měla diváky naladit na vánoční atmosféru.
A již přichází první z postav – Panna Maria – a usedá ve chlévě. Andělé, malí nádherně bíle oblečení dětští herci, jí přináší radostnou novinu od Boha, že se jí má narodit vzácné dítě, Spasitel, Kristus Pán.
V kostele již nikdo nedutá, všichni se plně ponořili do vánočního příběhu. Na scénu přicházejí pastýři ovcí, usedají na kožešiny kolem ohně a rozmlouvají. Římští vojáci hlučně připochodovali a bubnováním svolávají všechny na zápis do Betléma. Musejí se dát zapsat i pastýři, hostinský, ale i přítomní diváci a ti ze statečných, kteří se odváží k hrozivým římským vojákům na zápis přijít, dostávají čokoládový zlatý peníz.
Přicházejí i Josef s Marií a hledají u pastýřů místo k přenocování. Usedají ve chlévě u jesliček a opět malí andílci přicházejí a přinášejí malé živé miminko a vkládají jej do náručí Marii. Velikou radost z narození Spasitele oznamují andělé pastýřům a ti se jdou jako první poklonit do Betléma. Zákoník rozmlouvá o podivných událostech s hostinským a král Herodes se ptá tří mudrců, kde se ten nový král má narodit, aby jej mohl zahubit. Tři mudrcové přicházejí do Betléma a společně se zákoníkem a hostinským se jdou také poklonit právě narozenému Spasiteli a přinášejí mu dary.
Ukrutný král Herodes ale nechává prohledávat římskými vojáky i přítomné diváky, zda-li neví, kde je ten právě narozený král. Nikdo to ale neprozradil, a proto v Betlémě nastává radost a všechny přítomné děti na scéně, 27 nastrojených malých herců v kostýmech, zpívají závěrečnou píseň a jednu z nejkrásnějších vánočních koled „Narodil se Kristus Pán“.
Farář Peter Hermanovský připomněl všem přítomným divákům, že Bůh mluví k člověku různým způsobem a dnes mluví i skrze tyto děti. „Otevřme tedy svá srdce a vydejme se Bohu.“

G. Soukupová

Blog »


Fotografie