I tento rok jsme se setkali v kostele svatého Jakuba Staršího na Prusinách, abychom shlédli příběh o narození Pána Ježíše. Je to poprvé, co ho připravily děti z Netunic a Střížovic, a byly užasné. V přípravě na toto vystoupení se poctivě učily své role a po nedělích se setkávaly pod vedením Gábiny, aby to všechno dobře zvládly. Před představením chvíli trvalo, než se všichni oblékli do svých kostýmů, které nám zapůjčil “živý betlém” ze Starého Plzence. Římští vojáci si nasadili brnění, tři králové turbany, andělé křídla, zákoník dlouhý černý kabát, hostinská sháněla něco k jídlu… a mohlo se začít. Římští vojáci byli dokonce tak přesvědčiví, že jsme se jich všichni báli. Každý by za svůj výkon dostal jedničku. Na závěr celého programu děti slíbily, že si pro nás příští rok připraví opět něco pěkného. Už se na to těším.
Naše druhé setkání v prusínském kostele se uskutečnilo na tradiční půlnoční bohoslužbě. Mám radost z toho, že bylo hodně těch, kteří přišli letos poprvé. Kostelem se rozezníval zpěv vánočních písní a koled za doprovodu našich muzikantů. Všichni jsme si společně přečetli úryvek z Bible, který vypráví o narození Ježíše, příběh o světla z nebe, které zazářilo v Betlémě. Vyslechli jsme si také povídání Petra, kterému Boží světlo z nebe zazářilo ve vězeňské cele. Je to svědectví plný naděje, že Bůh má moc prozářit každou temnotu v našem životě.

Peter

Půlnoční


Fotografie