Při liturgii chválíme Pána za to, že je veliký ve svých svatých, protože mocně působil v jejich životě. Svatí jsou nám svým svědectvím života a víry povzbuzením na naší cestě za Pánem a my se na ně můžeme obracet s prosbou o přímluvu.
Ve čtvrtek 4. prosince jsme se společně sešli před Liticemi k požehnání kaple sv. Barbory, která se svou přímluvnou modlitbou stala v průběhu staletí patronkou horníků, dělostřelců, pokrývačů, zedníků, slévačů zvonů, dívek; zajatců, hasičů, umírajících aj. a je vzývána proti ohni a proti nebezpečí při bouřce.
Skutečně, vždy, když se hnala od Plzně bouřka, zastavila se těsně před Liticemi, nad místem, kde stojí kaple, která byla letos po letech obnovena a opravena díky dotaci Dispozičního fondu Evropské unie v rámci Programu přeshraniční spolupráce.
Kapličku přijel požehnat otec biskup Mons. František Radkovský, účasten byl také ak. malíř Jaroslav Šindelář, který světici namaloval a obraz věnoval kapli, a k naší radosti nás svou přítomností poctil i P. Georg Hartl, farář ve Waidhausu, který ochotně podpořil náš záměr restaurování kaple a stal se naším partnerem.
(toivo)


Fotografie