Ježíše, který je Cesta, Pravda a Život, jsme v neděli 24. července přijeli k Dálniční kapli poprosit, aby nás doprovázel a ochraňoval na všech našich cestách. Při krátké bohoslužbě slova byli požehnáni řidiči i jejich vozy. Pán nám dal navíc názorně a obdivuhodně zakusit, jak jsou jeho úmysly větší než ty naše a jak jeho cesty převyšují cesty naše. Měli jsme velkou radost z toho, že Boží požehnání nebylo určeno jen těm, kteří se ke kapli dostavili s tímto záměrem, ale přijali ho i ti, kdo právě projížděli kolem a byli pro něj otevření.
Ježíši, naše Cesto, jedině ty vedeš naše kroky správně a bezpečně, přiváděj nás k celé Pravdě a k plnosti Života!


Fotografie