Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. (2 Tm 4,7)

Dnes uplynuly 3 roky ode dne, kdy nás opustil náš milovaný bratr Emanuel. Dobrořečme Pánu za něj i za to, jak si ho použil pro nás a pro celou Koinonii.
Prosme na jeho přímluvu Pána, aby nám brzy dopřál spatřit naplnění všech příslibů, o nichž jsme slyšeli.