Staň se malým velikánem

Tak jako kdysi Abrahama, tak i nás povolal Bůh, abychom se vydali na cestu do zaslíbené země. A my jsme s důvěrou v Boží pomoc uposlechli Jeho hlasu a společně vyšli. On sám je naší silou a nenechává nás samotné. Abraham nám byl příkladem nejen v tom, že nepochyboval a věřil v Boží zaslíbení, a proto se vydal na cestu, ale i přístupem ke svému bratru – příbuznému Lotovi, který se k Abrahamovi nezachoval vždy správně a přesto ho osvobodil ze zajetí a vyprosil pro něj u Hospodina záchranu před zkázou města Sodomy.
Cesta do zaslíbené země, na kterou jsme se vydali, neskončila táborem, a proto se těšíme, že se na ni budeme stále potkávat spolu se starými i novými kamarády, abychom se mohli navzájem povzbuzovat a radovat se spolu.
Těžko se sděluje, co jsme prožívali prostřednictvím společných chval, dynamik, her a osvobozování našich zajatých vedoucích. Jedním slovem směrem k dětem lze pouze říci: “Byli jste SUPR!”

– Mirka a Petr –

Dětský tábor


Štěpánka:
Na táboře pro děti se mi nejvíc líbila bitva na zřícenině, ve které jsme vysvobozovali naše vedouci ze zajetí. Také byla dobrá hra, při které jednotlivá družsta musela sesbírat se šňůry co nejvíc parů ponožek.

Vítek: Na táboře se mi líbila bitva u hradu a ještě mě bavilo hledání Zaslíbené země.

Esterka: Na táboře se mi líbilo úplně všechno a nejvíc hra, ve které jsme osvobozovali zajatce a hledali ponožky do páru.

Marianka: Mně se na táboře líbilo všechno a nejvíc hra s osvobozováním zajatých vedoucích, jak jsme museli hledat různé svitky a průkazní minci, zazvonit na neznámý dům, kde jsme dostali papírové koule k bitvě na hradě. Moc ráda jsem zpívala na pódiu a taky byla bezva soutěž: „Litice hledají talent“ a ponožková hra.

Vojta: Nejlepší tábor na světě. Bylo to skvělý. Jsem rád, že jsem tam mohl být.

Jan: Tábor byl skvělý, jak napsal Vojta! Líbilo se mi všechno, ale nejvíce se mi líbilo, že jsem poznal nové přátele, ale na konci tábora mi bylo líto, že odešli staří přátelé, a tak abych to shrnul jednou větou: Tábor byl letos úžasný!

Sárinka: Mně se líbilo divadlo o Abrahamovi a pak se mi líbilo, jak ho hrály samy děti. Taky si stále zpívám písničku z tábora: „Každý den, já chci tě, Pane, chválit….“

Šimon: Na táboře se mi líbila cesta do zaslíbené země, tam jsme se potkali s dalšími dětmi.

Maruška: Na táboře se mi líbilo, že zaslíbenou zemi nemusíme hledat, ale je to, když se máme všichni rádi.


Fotografie