bucaneve

S radostí vám píšu své svědectví. Jmenuji se Marie, je mi 51 let. Každý týden docházím do domu modlitby, kde jsem poznala radost z modlitby, z Božího slova a z toho, že mě Ježíš má rád takovou, jaká jsem. Letos v únoru jsem se v Plzni-Liticích v komunitě Jan Křtitel zúčastnila setkání Ježíš uzdravuje. Již od roku 1985 mám zdravotní potíže se žaludkem. V pátek večer bylo proneseno slovo poznání, že Pán Ježíš uzdravuje dvě osoby, které mají zánět žaludku. V tu chvíli jsem v oblasti žaludku pocítila horkost, téměř až var vody. Nedokázala jsem pochopit, že bych to mohla být zrovna já. Nikomu jsem se nesvěřila a ptala jsem se: „Proč, Pane, právě já, když jsem v Liticích poprvé?“ Teprve v neděli po mši svaté jsem dostala odvahu o svém uzdravení svědčit všem přítomným. Chválím, velebím a oslavuji Pána za Jeho lásku ke mně, protože je mocný.

Marie

Jezdím do komunity už několik let, ale teprve loni jsem se stala externím členem Koinonie. Moje rozhodnutí se uskutečnilo v Itálii na kongresu, kdy jsem vnímala, že mě Pán volá, abych se stala „Janem“ a následovala jej. Toto období rozhodnutí, přijetí i současnost bylo a je pro mne dobou zamilovanosti, velké radosti a pokoje v mém srdci. Nikdy jsem necítila Ježíšovu přítomnost tak jako nyní. Proto jsem si přála tuto zkušenost s živým Ježíšem i pro svého manžela. Pán mě vyslyšel, společně jsme jeli na setkání do Plzně a účastnili se daru uzdravování jako manželé. Věřím, že Pán koná velké činy, že jej budeme chválit společně a On bude působit v našem manželství i nadále.

Dana

Uvažoval jsem, co můžu ještě (potřetí, počtvrté!) očekávat od modliteb za uzdravení. Nakonec mě pár věcí napadlo, a tak jsem na setkání jel. Když bylo v sobotu řečeno slovo poznání, že Ježíš uzdravuje dva muže, kterým jejich otcové říkali „budižkničemu“, ale v Pánových očích jsou vzácní, prožil jsem to v té chvíli velmi silně. Z celého srdce za to Pánu děkuji. Amen.

Petr

Jako nejmladší dítě z naší rodiny jsem byla tatínkův mazlíček. Maminka lnula spíše ke dvěma starším sourozencům a já jsem se cítila odstrkovaná. Když otec zemřel, vztahy s maminkou ještě více ochladly. Bylo mi to líto, ale nedokázala jsem jí projevovat lásku a cit. I její přístup k mým dětem byl spíše povrchní. V únoru letošního roku jsme s manželem přijali pozvání do Litic na setkání Ježíš uzdravuje. Prožili jsme krásný víkend plný radostných chval, modliteb za vnitřní uzdravení, osvobození a odpuštění. Vrátili jsme se domů plni nadšení. Vrhla jsem se mamince kolem krku a s láskou jsem ji políbila. Cítila jsem, že Pán můj vztah k ní uzdravil a ona mi mou lásku opětovala! A stačilo tak málo, otevřít své srdce a nechat Pána, aby působil.

Ludmila

Pán zbořil mé falešné představy o Něm, které ve mně rostly od dětství. Má víra byla spíš z povinnosti, nepoznal jsem Boží dílo a nevěřil mu. Začali jsme s manželkou docházet do domu modlitby, přitom jsem však nevěřil, co je Pán pro mne schopen učinit. Při jedné příležitosti nám bylo nabídnuto, abychom jeli na kurz Ježíš uzdravuje. Hned v pátek po příjezdu do komunity jsem pocítil Boží sílu. Na druhý den při modlitbě za vnitřní uzdravení bylo vyřčeno, že Pán uzdravuje několik mužů se zatvrzelým srdcem. Celým tělem, od hlavy až po konečky prstů, mnou projelo teplo. Cítil jsem Pánův dotek, Jeho velké odpuštění a svobodu. Dnes už vím, že Ježíš je mocný a já mu můžu děkovat za Jeho velké milosrdenství!

Jarek

Chci se s Vámi podělit o to, jak Bůh už po tolikáté zasáhl v mém životě. Na kurzu uzdravení jsem prosila Pána, aby mi uzdravil ložisko na pravé horní čelisti, které jsem měla v létě operované. V zimě se mně bolest vrátila, opuchla mi tvář a měla jsem příznaky podobné chřipce. Když jsem tak byla doma zavřená a kolem sníh a mráz, upadala jsem do deprese, měla jsem pocit, že na mě Bůh zapomněl. Dokonce jsem poslala smsku tohoto znění: „Vstal, nevstal, stejně nic necítím, nikdo mě neobjímá, všechno je iluze!“ Na setkání jsem ve víře přijala slovo poznání o uzdravení zubů, vnímala jsem úlevu, a dokonce mě přestala bolet záda! Při společné modlitbě jsem pak měla silný duchovní zážitek: jako by mě najednou z boku objal Ježíš, cítila jsem na tváři jeho vlasy i jejich vůni. Nemohla jsem o tom ani hned mluvit, až doma mi došlo, že to byla odpověď na mé pochybnosti a sklíčenost. Ježíš se mně dal poznat tak úžasným způsobem, o jakém jsem dosud slyšela jen vyprávět. Ze srdce mu děkuji za uzdravení těla i duše. Nyní s radostí říkám: „Kristus opravdu vstal z mrtvých a je živý mezi námi!“

Magda