Zdenka

Dříve jsem trpěl depresí a měl jsem za to, že život za nic nestojí. Ježíš mě však uzdravil.

Karel

Milí všichni, chci vydat krátké svědectví o Božím působení na setkání „Ježíš uzdravuje“. Během modliteb za osvobození jsem po odmítnutí ducha beznaděje cítila zřetelné uvolnění. Potom Pán přitáhl moji pozornost k pohledu na neomítnutou stěnu sálu poskládanou z kamenů a cihel různé velikosti: vnímala jsem to jako obraz církve – živého chrámu (Ef 2,20-22). Pán mi dal v srdci nové ujištění, že Koinonia Jan Křtitel je mým duchovním domovem v církvi. Během modliteb za tělesné uzdravení bylo dáno také několik slov poznání o uzdravení z deprese – vím, že se to týkalo i mne. Ježíš mě z deprese uzdravuje… Prožila jsem opravdu velké povzbuzení.

Marie z Prahy

Kristus skutečně vstal z mrtvých. Aleluja! Chci svědčit, že Pán stále zjevuje svou slávu a že nadále uzdravuje. Měla jsem velkou touhu setkat se s bratry a sestrami, proto jsem jela na setkání „Ježíš uzdravuje“. Pán Ježíš mi uzdravil kotník a pravou ruku – zápěstí a palec. Kotník jsem měla málo pohyblivý s vnitřní bolestí, což omezovalo pohyb. Pán to uzdravil. Díky za Tvé doteky uzdravení, Ježíši, Ty jsi můj Pán!

Helena, Frýdek

Milí přátelé v Liticích, chci Vám všem poděkovat za nádherný den 28. dubna. Nejen za perfektní organizaci, vřelou atmosféru, ale hlavně za vyučování a modlitby. Pokaždé je to to, co právě potřebuji slyšet a co se dotýká mého srdce. Pochopila jsem, jak důležité je osobní setkání s Pánem a jak důležitá je víra. Prosím ještě o modlitbu. Kéž Vám všem Pán žehná. Těším se na další setkání.

Edita, Praha