Těšíme se i na Vaše svědectví – sek@koinonia.cz

Na svatodušní obnovu s Koinonií Jan Křtitel v Českých Budějovicích jsem odjížděl plný neklidu, únavy a neveselých myšlenek. Životní okolnosti nás zkrátka někdy tak trochu přitlačí “ke zdi” – a o to víc jsem se těšil na setkání s Pánem a bratry z Koinonie. Po dvou hodinách chval, vyučování a modlitbě za vylití Ducha Svatého jsem ve svém srdci pocítil jistotu, že Pán je mi nablízku, že mne miluje a já mohu bez obav vložit svůj život do Jeho rukou. Dostal jsem novou sílu prohlašovat Jeho vítězství v každé životní situaci. Aleluja! 

Standa

 

Moc se nám líbil českobudějovický večer chval s Koinonií – hezké písničky s celou kapelou a především Alvarova přednáška. Moc pěkně mluvil, hodně se mi dařilo se na to soustředit – možná i proto, že pro nové obecenstvo se snažil přiblížit jednoduše to, co nového komunita přináší. Přijde mi, že až možná tam jsem zjistil, v čem se komunita odlišuje a co chce předávat jinak: prostě se mi to hodně líbilo:)

Petr

Fotografie