Zatímco se ve Slavičíně konal kurz Filip, další část bratří a sester z komunity spolu s Alvarem zavítala v sobotu 8. října na vikariátní setkání mládeže do Pardubic na základě pozvání P. Filipa Duška.
Na motivační otázku z plakátku: Evangelizace – «Zvládnu to i já?» se účastníci vžili do epizody rozmnožení chlebů a ryb, které Ježíš vykonal díky tomu, že jeden mladý chlapec nabídl to málo, co měl – pět chlebů a dvě ryby… Evangelizace totiž začíná od srdce, které má mladou víru! Pán rozmnožuje, stačí mu dát to, co mohu. Pak radost a požehnání zahrne mne i všechny kolem mě. Super! 🙂

(toivo)

Fotografie