kurz-filip
Ve dnech 7.-8. října se ve Slavičíně konal kurz Filip. Tohoto kurzu jsem se zúčastnila s očekáváním a otevřeným srdcem. Díky týmu bratří a sester z komunity, kteří kurz vedli, jsem opravdu silně prožila, že mě Pán miluje, a zároveň jsem hluboce zakusila Ježíšovu spásu. Děkuji za krásné a radostné společenství s Pánem, i se všemi přáteli, které mi dal.

D.R.

 

Byl to už náš sedmý kurz Filip. Poprvé jsme byli jako účastníci na Hostýně. Na dalších kurzech jsme se podíleli již jako spoluorganizátoři. Každý kurz byl něčím jiný, ale všechny byly vždy novým impulsem jít dál, cestou, kterou nám ukazuje Pán a stále nás po ní vede skrze Koinonii Jan Křtitel.

Připojujeme krátká svědectví účastníků kurzu: „Co nám Pán v tomto kurzu dal.“

  • Zakusila jsem velkou Boží lásku a přijetí.
  • Pán mě posílil ve víře a důvěře k němu.
  • Vlil do mého srdce velkou lásku k bližnímu.
  • Zakusila jsem velkou lásku k Bohu a vyrovnanost. Pán mě ujistil, že jdu správnou cestou.
  • Pánova láska mi dává sílu odpustit i těm, kdo mně hodně ublížili.
  • Dotkla se mě veliká radost, nechat strach strachem a důvěřovat Pánu.
  • Když máme pochybnosti, Pán nás vždycky pozvedne a posílí.
    V podobném duchu se nesla i další svědectví.

Díky většině členů z komunity rodin Brumov, kteří se podíleli na přípravě kurzu a také tvořili jeho zázemí, všichni účastníci na rozloučenou svědčili o tom, že takové přijetí, přátelství a atmosféru ještě nezažili. Tak je to, když kráčíme společně. A nakonec velké díky patří i týmu z Litic!

Svaťa a Lidka

Na setkání kurzu Filip jsem pochopila, jak velký je náš Pán, co pro mne udělal a že jsem opravdu spasena. Zažila jsem radost ze setkání s Ježíšem a mohu jej chválit a stále děkovat. Je to milost být na takovém setkání. Sešlo se nás asi 50, většinou věřících, ve Slavičíně v Orlovně. Společně jsme četli z Bible, sdíleli se a naslouchali přednáškám. Nejvíce mne oslovil sv. Petr. Byl obyčejný rybář, chodil s Ježíšem a po sestoupení Ducha svatého dokázal obrátit davy lidí a konat zázraky.
Na Filipovi bylo dost mladých lidí, kteří hledají Boha, což mne posílilo ve víře, že s kulturou našeho národa to není tak zlé, když mladí mají touhu a potřebu se modlit. Bylo nám spolu dobře ani se nám nechtělo domů. Prožila jsem radost a chci se o ni dělit s ostatními.

Ludmila Lysáková, Kurz Filip ve Slavičíně 10.-12.9.2010

Fotografie