I tento rok na začátku července proběhlo v Dobřanech setkání pro mladé manželské páry. Byl to čas společného sdílení se, bytí pospolu a modlitby. Čas, který většina manželů díky svému vytížení obvykle moc nemá. Starosti všedního života, každodenní práce a věnování se dětem nám moc neumožňuje na chvíli se zastavit, být jako manželé spolu a sdílet, co je v našem srdci. Proto bylo toto setkání pro většinu z nás velmi vzácné a občerstvující. V průběhu zaznělo několik přednášek, kdy si páry mohly uvědomit, že jsou Bohem stvořeni jeden pro druhého a že jsou si vzájemným darem. To, co nám pomáhá se takto vidět, je společná modlitba, díky níž také lépe zvládáme řešit různé situace, protože Pán je ten, kdo proměňuje naše srdce. V manželství je velmi důležité si odpouštět a být k sobě milosrdní. To jsou základní aspekty, které nás uzdravují a sjednocují a vytvářejí v manželství prostředí, kde se oba cítíme přijati, a tak si můžeme vzájemně otvírat svá srdce a vést dialog plný lásky a úcty. Měli jsme také příležitost se sdílet i s ostatními páry a vzájemně se povzbuzovat do situací, které prožíváme. Byly to pro nás všechny dny přátelství, obnovy a povzbuzení.
(Martin a Eliška)