O třetí červencové neděli jsme za příjemného počasí slavili poutní bohoslužbu u kaple sv. Anny na návsi ve Lhotě. Francesco začal svou promluvu dost zásadní otázkou: Jak můžeme zakoušet Boha? A nenechal ji bez odpovědi… Evangelium nám totiž nabízí dvě možnosti, abychom Pána opravdu cítili ve svém srdci. Stačí otevřít oči a uši – oči, abychom v každé situaci viděli Boží dar; a uši, abychom naslouchali (ale ne špatným zprávám, které nás skličují, nýbrž Božímu slovu, které nás neustále povzbuzuje! 😉
Tak uvidíme, že události našeho každodenního života jsou spjaté s Božím milosrdenstvím, a zakusíme Pána i tam, kde se nám zdá, že není. O těchto (a možná i dalších) zkušenostech jsme se pak družně sdíleli a společně si vychutnávali připravené občerstvení a letní nedělní poledne.
(toivo)