_FCO8963

„Nestačí, abys byl mým služebníkem;
dal jsem tě za světlo pronárodům,
abys byl spása má do končin země.“
(srov. Iz 49,6)

Účast na setkání pro mladé byla pro mě tentokrát strašně nejistá, vůbec jsem nevěděl, jestli mi moje finanční situace dovolí na tuto akci jet. Najednou se stal takový malý zázrak. Nedávno jsem se přestěhoval a prožíval jsem jedno z těch období, ve kterém počítáme každou korunu. Byl jsem už na velikonočním setkání Koinonie a měl jsem v té době peníze rozpočítané tak, aby mi stačily na jídlo do konce měsíce a měsíční “šalinkartu”. Měl jsem ale v peněžence něco málo navíc, mohl jsem si za to pár dní kupovat – lidově řečeno – jídlo nadstandard, anebo je utratit jinak. Byla tu ale ještě jedna možnost: odevzdat tuto částku Pánu. Rozhodl jsem se Pánu plně důvěřovat se slovy: “Pane, i kdybych měl přežívat jen o suchých rohlících, tak ti tuto odměnu za vykonanou práci odevzdávam s radostí.” Tentýž týden jsem dostal peníze, se kterými jsem vůbec nepočítal. Byly to peníze, které mi umožnily přijet na tuto skvělou akci 🙂 Chtěl jsem se s vámi o své svědectví podělit (srov. Mt 6,30-31) A teď už k vlastnímu setkání. Na otázku, co mi toto setkání přineslo, existuje spousta odpovědí: radost ze života, štěstí, pocit opravdového blízkého přátelství, jistotu, nové zkušenosti a krásně strávený čas 🙂 To všechno by se dalo nazvat světlem. Toto setkání bylo pro mě jiskrou v poměrně těžkém období mého života. Cítil jsem, že ta jiskra ve mně probudila něco víc. Během setkání jsem se s ostatními mohl podělit o svědectví ohledně svého doposud největšího životního pádu, v době, když jste se pro mě jako komunita stali Ananiášem, který mi pomohl se zvednout a uzavřít náročnou životní kapitolu. Když jsem poslouchal, co je to vlastně opravdové přátelství, začal jsem si dávat dohromady všechny znaky tohoto blízkého vztahu. Závěr, ke kterému jsem došel, mě už ale tolik nepřekvapil. Už nějakou dobu jsem věděl, že jediní přátelé, kteří mě podpoří v době, kdy je opravdu potřebuju, jsou rodina a skupina mladých z Koinonie. Žádné stálé a silné přátelství nemůže být čisté, aniž by bylo založeno na Pánu. Zjistil jsem, že mám přátelé, kteří se vůči mě nikdy neotočí zády. Teď už vím, že Hospodin mi je dal, aby se stali pro mne světlem a pomáhali mi kráčet po jeho cestě. Každé setkání ve mě díky přátelům zažehne plamen, který hoří a je v mém životě jako maják .

Děkuju za krásné setkání!

Lukáš

Setkání pro mladé s tématem „Buď světlem” bylo (jako každé setkání) super!
Poznala jsem nové přátele, skvělé lidi… Byli jsme seznámeni s tím, jak vlastně poznat opravdové přátelství a lásku (což si myslím, že se v životě hodí). Hráli jsme různé hry, nejvíce se mi líbila ta, jak jsme ve skupinkách běhali po Liticích a snažili se získat co nejvíce bodů za co nejkratší čas.
Viděli jsme jeden pěkný film, byla i opékačka a na závěr večera si každá skupinka připravila vystoupení, ve kterém všichni ukázali, co si z tohoto setkání vlastně odnesli.
„Nestačí, abys byl jeho služebníkem, buď jeho světlem!”
Díky všem!
Julča


Fotografie