Bůh Tě miluje dnes!

Ano, tuhle úžasnou zprávu jsme mohli hlásat během setkání mladých, které proběhlo první květnový víkend v Plzni. Naučili jsme se během něho spoustu nových věcí, které jsme nakonec uplatnili v sobotu odpoledne během evangelizace na Borech.

Myslím, že toto setkání bylo velkým přínosem pro všechny zúčastněné a že se také všem líbilo. Mohli jsme utvořit nová přátelství, znovu upevnit náš vztah s Pánem a naučit se, jak předávat radostnou zprávu o zmrtvýchvstalém Ježíši lidem, kteří o tom třeba ještě neslyšeli.

– Ondra –

Máte-li svědectví z tohoto setkání mladých, podělte se o ně prosím zasláním e-mailu na adresu : sek@koinonia.cz.


VIdeo