Tohle setkání pro mladé bylo rozděleno na dvě skupiny.
Zdá se mi to fajn, protože sama v srdci cítím, že potřebuji něco jiného než dříve.
Že už mi nestačí jen pasivně přijímat, ale že pro své naplnění potřebuji také dávat,
i když to pro mě není lehké. Já se ještě necítím připravená být lídrem.
Ještě se potřebuji hodně učit a hlavně překonat své pocity.
Na tomto setkání jsem se znovu rozhodla, že se chci stát lídrem,
abych pomohla naší Lence 🙂 a byla tu pro ty “mladší mladé”.
Ale pokud chci tohle, potřebuji mít dvě základní věci.
Mít důvěrný vztah s Pánem, tedy uskutečnit slovo: JSEM HOSPODINOVA
a mít svého Barnabáše a být tímto Barnabášem pro druhé.

Štěpánka

Buď víc!
Ale jak na to? Během tohoto setkání pro mladé jsme se dozvěděli, jak se stát hvězdou (Fp 2,15) v modlitbě, vztazích a projevu Ducha charizmatu.
V prvním tématu, které měla Ester, jsme se povzbudili ke každodenní – zprvu alespoň pětiminutové – modlitbě.
Další téma o vztazích vedl Pavlík, zde jsme mohli nahlédnout, jak vypadají naše vztahy s druhými, a zjišťovali jsme, jak je můžeme vylepšit.
Mně osobně (Anče) toto téma naučilo rozeznávat situace a uvědomit si, kdy je lepší ustoupit, být pokorná a dát šanci druhým, protože i Ježíš dává tuto šanci mně osobně každý den.
Třetí téma, které vedl Gřeček (Gregorio), jsme zakončili společnou modlitbou ve skupinkách. Téma bylo o tom, že náš talent vždycky musíme spojit s Duchem svatým, aby měl smysl a směr. To byl také směr naší modlitby.
Na závěr dne jsme zjistili, že být hvězdou vyžaduje velkou dávku:
a) odvahy – dokázat překonat vlastní strach
b) vytrvalosti – nevzdávat se po prvním neúspěchu, ale s odhodlaností pokračovat kupředu 🙂
c) spolupráce – sami jsme velmi omezení, ale máme-li kolem sebe přátele, na které se můžeme spolehnout, zvládneme mnohem více.
To všechno jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži při večerní zábavní soutěži “Koinonia má Talent”, kde jsme každý dali průchod vlastním talentům.
Celé setkání jsme si užili a po nedělní bohoslužbě a obědě už se nemůžeme dočkat příštího setkání.

Anče, plik


Fotografie


Video