Setkání koordinátorůLetošní setkání koordinátorů bylo zahájeno v předvečer svátku sv. Cyrila a Metoděje mší v litickém kostele. Hned po mši jsme se za prudkého deště a hromobití přesunuli do Betléma, kde pod vedením našeho generálního pastýře Alvara začal večerní program. Nejprve jsme se krátce zamysleli nad důležitostí služby koordinátora – strážce spirituality v komunitách rodin. Vyšli jsme přitom z Exodu 18, kde Mojžíš rozdělil izraelský národ do skupin a ustanovil k nim služebníky. Zbytek večera jsme se pak sdíleli o radosti i starosti, které prožíváme v našich komunitách rodin. Po večeři, ke které se podávala „litická lahůdka“ – totiž pizza pečená v peci na všechny možné způsoby, jsme ještě mnozí pokračovali v dalším neformálním sdílení s bratry a sestrami.

Druhý den jsme zahájili modlitbou v sídle federace na Valše. A opět nás čekal nabitý den – společně s našimi pastýři Alvarem a Francescem jsme diskutovali nad plánem akcí pro nový pastorační rok, projednali jsme některé organizační změny a hledali možnosti, jak zabezpečit nové služby. A na závěr nás generální sekretářka Marta Laura informovala o podrobnostech vrcholu letošního pastoračního roku – Kongresu k 30. výročí založení Koinonie. Setkání jsme zakončili společným obědem v Oáze. Mnozí z nás, kteří nemuseli pospíchat na vlak či autobus, jsme s radostí využili možnost prožít odpoledne s našimi milými bratry a sestrami z interní komunity, kteří se o nás po celou dobu setkání vzorně starali. Všichni jsme odjížděli domů s pocitem vděčnosti za dar přátelství, kterým nás Pán v komunitě štědře zahrnuje.

Standa