Litická pouť 27. - 28.6.2009Letošní litické pouti předcházelo již od sobotního rána setkání Koinonie, na které přijely bezmála dvě stovky účastníků z celé České republiky. Po úvodních chválách a modlitbách měl slovo otec Alvaro. Na úryvku z Janova evangelia (srov. J 11,1-44) nám ukázal, že společně a v jednotě je naše víra silnější. Povzbudil nás nikoliv k osobní evangelizaci, ale k evangelizaci společné, a to i přesto, že společenství, jež vytváříme, nemusí být zrovna dokonalé. Takové správné, i když ne “ideální” společenství ukázal právě na příkladu vzkříšení Lazara, kterého znázorňoval Martin. Po Lazarově smrti toto společenství tvořily dvě reptavé sestry a inteligenti, kteří všechno věděli nejlépe. Udělali ale to, co bylo třeba – šli za Ježíšem a odevzdali problém do jeho rukou. Ježíš se i přesto, že riskoval život, na cestu do Judska vydal – jeden přítel byl pro něj důležitější než sto nepřátel. Ježíš přikázal zvednout kámen, učedníci jej zvedli, Ježíš vrátil Lazarovi život, a tak ho mohli bratři rozvázat. Proto je potřeba jít za Ježíšem i za bratry.

Odpoledne se s námi o své svědectví podělila Paola, italská sestra, která působila tři a půl roku v Oáze Guadalajara v Mexiku.
V 17h začala přednáška otce biskupa Františka Radkovského o Turínském plátně, podložená nejnovějšími vědeckými poznatky. Po ní si zájemci mohli prohlédnout kopii Turínského plátna, která je trvale vystavena v kostele.
Večerní program se nesl ve znamení ochutnávky moravských vín doprovázené taneční zábavou, k níž hrála chodská dechovka Sedmihorka.

Nedělní poutní mši svatou jsme zahájili průvodem od výklenku sv. Petra a Pavla na statku Bukovských. Hlavním celebrantem byl biskupský vikář Mons. Josef Žák. Kromě varhan v kostele sv. Petra a Pavla zazněly také písně v podání sboru Koinonie Jan Křtitel. Po skončení bohoslužby jsme se sešli ještě na farním dvoře, kde bylo připraveno příjemné občerstvení.