O víkendu na přelomu září a října jsme měli setkání Koinonie a zahájili tak nový pastorační rok. Byli jsme povzbuzeni k víře, že jsme milovaní Boží dcery a synové, Pán je věrný, nemění se, abychom se my mohli změnit a obrátit se k Němu. Na setkání skládali noví členové sliby, současní obnovovali své závazky a někteří již složili věčné sliby. Když nás Pán povolává, tak nám také dává dostatek sil, abychom mohli vykonat to, k čemu jsme byli povoláni, abychom zasévali dobré semeno Božího Slova a sklízeli hojnou úrodu. V sobotu byla požehnána plzeňským biskupem Františkem Radkovským nová kaple Navštívení Panny Marie v naší nové Arše (přístavba k sálu). Vytváříme společenství přátelství a jednoty a naše radost ze vzkříšeného Krista v nás musí zářit, aby byla vidět.
-mt-


Fotografie