V sobotu 29. října 2011 se konalo setkání Ježíš uzdravuje. Živý a vzkříšený Pán štědře odpovídal na modlitby za uzdravení tělesné i vnitřní a za osvobození, jak jsme společně zakoušeli a jak dosvědčují také některá svědectví od různých bratří a sester, která docházejí…Svědectví

Ježíš uzdravuje – to je skutečnost, o které nás evangelia nenechávají na pochybách. V Písmu nenacházíme jedinou zmínku o tom, že by Ježíš odepřel pomoc někomu, kdo se k Němu s vírou obracel s prosbou o uzdravení. S vírou se k Němu s prosbou o uzdravení smíme obracet také my :-). Ježíš nemůže neuzdravovat, vždyť je to součástí poslání, které přijal od Otce a které předal svým učedníkům: „Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat.“ (srov. L 9,2). Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní, a proto právě k nim lékař přichází. Nemoc tedy můžeme chápat jako jednu stranu mince, jejíž druhou stranou je Ježíšova přítomnost, která s sebou nese uzdravení. A jako nemoc působí bolest nejen samotnému nemocnému, ale rovněž jeho blízkým, tak i uzdravení je požehnáním pro celé společenství. Moje uzdravení se má stát svědectvím o spáse v Ježíši Kristu pro bratry a sestry kolem mne. To jsem si znovu uvědomila díky vyučování P. Alvara a také díky silnému svědectví bratra Rocca o uzdravení jeho rodné sestry, Anny Marie. Byla jí diagnostikována roztroušená skleróza, která je z pohledu medicíny nevyléčitelná, a docela ji ochromila, takže se již několik let nemohla hýbat. Po jedné modlitbě za uzdravení jí však bylo řečeno: „Anno Marie, Tvá víra Tě uzdravila, až přijdeš domů, budeš skákat“. A opravdu, přišla domů a skákala radostí nad tím, že jí Ježíš uzdravil. Sama se od roku 2005 potýkám se stejnou nemocí. Děkuji Pánu za to, že se hýbat mohu a v současnosti ani nemám žádné vážnější potíže :-). Ale svědectví, které jsem na nedávném setkání vyslechla, mě naplnilo obrovskou radostí, novou nadějí a pevnou vírou, že i mě Pán úplně uzdraví, protože Ježíš přece uzdravuje :-)! Amen.
KatkaJsem vděčná, že Pán Bůh dává církvi charisma uzdravení, mám radost, že nám Pán pomáhá ve všem a zbavuje mnohých nemocí, bolestí a úzkostí. Pán Bůh má svoje načasování a originální způsoby uzdravení a pomoci. Mohla jsem znovu prožívat v Liticích velkou radost a také doteky Boží moci a obzvlášť silně při společné modlitbě. Když se P. Alvaro za nás modlil – za tělesné uzdravení, celistvě jsem Pánu vydala sebe: srdce, duši, tělo. Modlitbu jsem prožívala velmi intenzivně. Pocítila jsem “silný oheň” v obou rukách od loktů až k prstům, a také vím, že se v tu sobotu “něco dělo” v mé hlavě a doufám, že i v mém srdci. Věřím, že přijde nová milost i dary pro službu Kristu a že také já budu pokračovat ve svědectví.
Děkuji také za modlitby se vzkládáním rukou na úplný závěr sobotního večera.
Jitka B.Chtěla bych svým svědectví vzdát chválu Pánu a všechny povzbudit, protože Ježíš je živý a mocný! Nejsem věřící dlouhou dobu a až donedávna jsem kouřila, takže jsem se „prokouřila“ až do chronické bronchitidy, jak konstatovala moje paní doktorka. Cítila jsem proto stálou bolest na průduškách, na kterou jsem si za tu dobu už téměř zvykla. Během modlitby za uzdravení jsem však pocítila hřejivé teplo na prsou a má dlouholetá bolest úplně odezněla. Současně mi Pán prokázal ještě další milosrdenství – nevím už z jakého důvodu jsem po tři roky trpěla trvalým pískotem v uších. Slyšela jsem pískání, někdy jakoby hučení ledničky nebo šumění, což bylo velmi nepříjemné a častokrát jsem kvůli tomu nemohla ani usnout. Když bylo při modlitbě vysloveno slovo poznání, že Pán uzdravuje někomu pískot v uchu, v tu chvíli jsem rušivé pískání neslyšela a uvěřila jsem, že jsem uzdravena. Poté, co jsem se pak večer vrátila domů, se pískání sice pokoušelo znovu ozvat, ale bylo mnohem mírnější. Dále věřím, že mě Pán uzdravil úplně a že pískot definitivně zmizí. Prohlašuji to s důvěrou ve jméno Pána Ježíše a děkuji mu za své dvojí uzdravení!
Eva L., Plzeň


Radost a pokoj Vzkříšeného Krista!
Zúčastnil jsem se setkání Ježíš uzdravuje 29.10.2011, požádal jsem modlitební skupinu o modlitbu za křest v Duchu Svatém, od té doby prožívám radost jako malý kluk, jako bonus mě Pán zbavil bolesti levého oka, které mě zlobilo asi 14 dní, při modlitbě jsem cítil, jak mi projíždí tělem a hlavně nemocným okem “elektrický proud”.
Chvála Pánu a také díky za vaši misi. Aleluja!!!
Pavel ŠtěpánekKristus vstal z mrtvých!
V sobotu jsem byla na kurzu Ježíš uzdravuje a přivezla s sebou nové lidi. Při modlitbě za uzdravení zazněla slova, že Pán uzdravuje osobu s bolestmi zad. Cestou domů z Litic nikdo z nás netušil, co se děje Ivě Tomanové, následující den v neděli nám vydala svědectví o svém uzdravení: Po odjezdu z Litic jí za malou chvíli začala hřát záda, trvalo to asi půl hodiny. V duchu si říkala, že s ní má asi Ježíš moc práce, že má hodně nemocná záda. (Nikomu z nás ale v té chvíli nic neřekla.) Druhý den ráno si oblékala ponožky bez bolesti zad, nemusela vymýšlet bezbolestnou polohu oblékání. Hned v pondělí nám šla pomáhat ke kostelu hrabat trávu a listí a ještě jsme spolu ryly záhonky a moc jsme se spolu nasmály, že ji Ježíš uzdravil, aby dělala práce při kostele, až nás smíchem obě bolelo břicho. Volala jsem Ivě v úterý ráno, zda vstala z postele a co záda, protože jsme čistých sedm hodin velmi tvrdě pracovaly. Je zdravá. Aleluja!
V Kristu a Panně Marii moc zdraví
JitkaFotografie