Sobotu před první neděli adventní jsme měli možnost strávit společně s bratřími a sestrami v plzeňské Oáze, a tak posílit naši naději v příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše. Naši naději utvrdila nejen svědectví a radostná vyprávění těch, kdo byli na týdenní pouti ve Svaté zemi spolu s komunitou, ale především odvaha a věrnost sester a bratří, kteří pak v neděli při mši sv. odevzdali svůj život do rukou Pána Ježíše a zasvětili se mu ve službě ve světě. Na závěr si dovolujeme poblahopřát Terce a Vaškovi k zásnubám a všem přejeme požehnaný advent.

(ru)


Fotografie