I letos se rozzářila před litickým kostelem kometa, která ukazuje cestu všem
do Betléma, k jesličkám. Tyto jesličky pod vánočním stromečkem připomínají,
že Bůh přichází k nám a přináší naději i do těch nejubožejších situací. Pojďme mu vstříc a vyjděme naproti i lidem kolem nás. Všichni jste srdečně zváni na půlnoční do litického kostela 24. prosince 2015 ve 22:00 hodin.
(rua)


Fotografie