Na únorovém setkání Koinonie jsme v sobotu dopoledne byli motivováni k návratu k prvotní lásce (srov. Zj 2,4): nepozastavujme se nad vlastní bídou, ale mluvme o Pánově milosrdenství a nemějme strach se znovu ponořit do špinavé říčky Jordánu (srov. 2 Kr 5,10-14), jíž pro nás Koinonie je, protože právě v ní docházíme uzdravení.

Odpoledne jsme měli příležitost ke sdílení v jednotlivých komunitách rodin, kde se každý z nás mohl zamyslet: “Co konkrétního a splnitelného mohu udělat v blížící se době postní?”
Několik rad jsme dostali:
– nenechávej bratra samotného, vyhledávej ho a povzbuzuj ho!
– prohlašuj přísliby, abys měl radost!
– modli se, abys měl sílu!
Ke správnému výběru závazku nám pomohla Alvarova slova, že nemáme podléhat pokušení a vyhledávat svou vlastní svatost, ale následovat Ježíše, a to tak, že vyjdeme vstříc svým bratřím a sestrám, jejich potřebám.

Večer se nesl v duchu zábavného programu pro celou Koinonii a především pro Alvara, který slavil narozeniny – vždyť právě jemu patří zvláštní dík za vše, co pro nás dělá. Potěšila nás jak rozkvetlá zahrádka našich nejmenších, tak zasloužilí umělci (tanečníci i herci včetně rejži) již zavedené značky Moravia girls a rovněž nově zářící hvězdy z plzeňské taneční skupiny Let’s dance for Jesus.
A pak už nás čekala pizza a každý slavil, jak dlouho vydržel 🙂 .

Tím ovšem toto únorové setkání ještě ani zdaleka nekončilo, neboť i v neděli bylo, co oslavovat: při mši svaté byla totiž pokřtěna malá Noemi 🙂 !

(rua)

V měsíci únoru jsme se s radostí setkali v litické Oáze Koinonie Jan Křtitel. Na tomto setkání jsme se také společně pobavili a potěšili pečlivě připraveným kreativním vystoupením kyjovského Sloupu. Jeho členové si je připravili k oslavě narozenin našeho generálního pastýře Alvara. Při tomto setkání jsem si silně uvědomil, jak je celá Koinonie přátelská a soudržná.

Během celého víkendu jsem pociťoval velkou oporu celé Koinonie. Již delší čas se potýkám a s různým úspěchem srovnávám se zdravotními potížemi, nazývanými „roztroušená skleróza“. Zdravotní věda si s tímto onemocněním zatím moc rady neví. Také proto velmi často hledám pomoc a útěchu v řadách členů Koinonie. Protože mnozí bratři a sestry mají také dost vlastních problémů, moc dobře vědí, jak je jedinci, když se na něj něco sype nebo dolehne nějaká tíživá situace.

Proto se na těchto společných setkáních vzájemně vyslechneme, přičemž zachováváme vzájemné soukromí a toleranci vůči ostatním bratřím a sestrám, a prosíme Pána o pomoc. Písmo nám praví: „Tam, kde jsou dva nebo tři v mém jménu, jsem s nimi“. Proto tedy prosíme Pána o pomoc společně. V těchto společných chvílích velmi silně pociťujeme přítomnost Pána, hřejivé lidské slovo a lásku bližního svého. Při takových setkáních si vzájemně nadělujeme něco, co nelze penězi zaplatit – je to Pánova přítomnost, kde skrze něj na nás sestupuje Duch svatý.

Tyto radostné chvíle jsou však velmi krátké, jsme z různých koutů republiky; proto se také v případě potřeby spojíme i pomocí komunikačních linek. Jejich prostřednictvím si i na dálku sdělíme, co nás tíži a s čím se potřebujeme vypořádat.

Ve výše uvedených řádcích se Vám snažím nastínit, jakou silou na nás působí Pán prostřednictvím bratří a sester z Koinonie Jan Křtitel a co všechno nám toto společenství přináší.

Jiří Kolenčík

 

Těšíme se na Vaše svědectví – sek@koinonia.cz

 

Video

 

 

Fotografie