Při dubnovém setkání jsme s bratry a sestrami z české Koinonie slavili přátelství, které má tvář vzájemné poddajnosti. Tento aspekt Alvaro krásně rozvinul na listu Filemonovi, Anička z Těrlicka a její “ovečky” nám svědčily o tom, jak Pán působí (nejen) v jejich životě, a odpoledne se o zkušenosti v komunitě podělila Maruška v tématu, které přednesla. Při nedělní mši – jak už se v letošním roce stalo milým zvykem – byla obmyta v křestním prameni malá Amálka Gajdová.


Fotografie