Těšíme se na Vaše svědectví – info@koinonia.cz

Má-li člověk před začátkem programu v plzeňské oáze dostat kávu pro zvýšení vlastní životaschopnosti, je třeba přijet na setkání s časovou rezervou – a o zářijovém setkání Koinonie to platí dvojnásob: účast je totiž hojná a chuť setkat se s přáteli po prázdninách u baru je ještě větší, sotva jsme se pozdravili a už nás zvonek svolává do sálu. Všichni máme ještě v paměti Kongres a radost, kterou jsme pocítili nad tím, jak je Pán mocný – v uplynulých 40 letech rozšířil své malé stádce, naši Koinonii, do celého světa, to je senzace! 

Sobotní dopolední vyučování bylo inspirováno 28. kapitolou Matoušova evangelia se zvláštním zřetelem na Ježíšovu výzvu apoštolům: Získávejte mi učedníky ze všech národů! K evangelizaci, skutečné misijní službě, vybízí i papež František – mít mentalitu misionáře však neznamená ohněm a mečem zvěstovat evangelium, ale především být s bratry, vzájemně se podpírat, jít spolu do Galileje. A proto jsme se i společně radovali nad svědectvími, jak Pán uzdravuje z nemocí (Růženka), je věrný svým příslibům (Pavlínka), přivádí k sobě a k bratřím (Eva, Majka) a pomáhá řešit i bezvýchodné situace (Martin, Jirka). Přestože jsme všichni “křehcí a neznalí” (účastníci setkání mohou doplnit svou vlastní necenzurovanou jadrnou verzi 😃, není to pro Pána překážkou. Tak ať není ani pro nás – buďme spolu, budujme domov, kam se můžeme vracet.

Sobotní večer byl věnován našemu milovanému Alvarovi: svou vděčnost a lásku mu vyjádřili dospělí i děti. Na žádné “sbohem, Alvárečko” se ale nechystáme, Alvara chceme napořád!
V této souvislosti připomínáme přihlášku na nový kurz celoživotního vzdělávání a nevede ho nikdo jiný 🙂

Samozřejmě nechyběly ani tradiční sliby externích členů – dočasné i trvalé a do naší komunitní rodiny jsme přivítali nový přírůstek – Samuela Hovjackého. Vyprošujeme jak jemu, tak všem novým i staronovým členům Koinonie všechny dary Ducha svatého a to, abychom všichni byli “opravdový Jan Křtitel”!

Lucka