Pán je dobrý ke každému z nás. Ježíš je dobrý pastýř a byl k nám vždy dobrý. Znamením toho, že tomu tak opravdu je, bylo víkendové setkání Ježíš uzdravuje, při němž Pán zahrnoval každého tím, co kdo potřeboval. Nemusíme proto natahovat ruce po jakékoliv jiné náhodné pomoci…
Z Ježíšova srdce vychází duch života – duch vzkříšení, který přetíná řetězy svázanosti, uzdravuje tělo i ducha, dodává nám naději, která neklame, a naplňuje nás opravdovou radostí!
(toivo)

Na setkání Ježíš uzdravuje jsme se těšili již dlouho dopředu, i přesto, že jsme v Koinonii byli teprve podruhé. Přítomnost Ducha svatého nás na setkání naplnila motivací a dovedla nás k přehodnocení některých věcí v našem životě.
Uzdravení potřebuje asi každý z nás, ať už se týká jakékoliv oblasti našeho života, a pro nás je uzdravení v odpuštění. Zatím je to pro nás stále Goliáš, ale o tomto víkendu jsme zase o krůček dál v poznání, že odpuštění není pocit, ale rozhodnutí. Jen je třeba ho správně nasměrovat a rozvíjet. Užili jsme si krásný víkend v přítomnosti Pána s přátelskou atmosférou ostatních bratří a sester. Děkujeme a chválíme Pána!

Renata a Pavel

Kristus vstal z mrtvých!
Na setkání „Ježíš uzdravuje,“ při modlitbách za fyzické uzdravení bylo proneseno slovo poznání, že Pán uzdravuje žaludek, a také slovo, že Pán uzdravuje kašel. Po chvilce váhání jsem se přihlásil ke svědectví o uzdravení, protože těmito problémy trpím a měl jsem takový dojem, jako bych při tomto slově pocítil lehounký dotyk. Při svědectví jsem říkal, že mám problémy se žaludkem, že když se najím, tak mám kašel a zvracím. Hned vzápětí bylo proneseno slovo, že Pán uzdravuje nádor na žaludku. I toto slovo se mě dotklo, a já jsem měl pocit, že mi „splaskl žaludek,“ najednou jsem neměl tak napnuté břicho. Myslel jsem si, že jsem s Pánem už leccos zažil, ale následující dny jsem jenom žasl. Kroutil jsem hlavou a pořád opakoval: „No to je něco, to je něco, …Až tak, Pane,… to žasnu, … to je něco, Pane,…“
Kašel mám pořád, ale žaludek nezlobí, po jídle nezvracím a cítím se zdravý, fajn.

Pavel

P.S. Manželka už delší dobu chodila na opichy s loktem. Na chvíli to vždy pomohlo, ale pak musela na další opich. V úterý po „Ježíš uzdravuje“ řekla: „…mně ten loket nebolí!“


Fotografie