17. února 2000 Ministerstvo kultury ČR prohlásilo faru v Dobřanech kulturní památkou. Dnešní objekt fary je také dokladem několikaletého etapového stavebního vývoje této části města. K nejstarší budově fary, jejíž počátky spadají do 16. století, byly postupně přistavovány objekty hospodářského zázemí. Fara se z hlediska architektonického i urbanistického nezastupitelně podílí na celkovém výrazu zástavby nejužšího středu města.

V roce 1999 byla fara zahrnuta do programu obnovy městské památkové zóny. Architektonická, projekční a inženýrská kancelář Soukup v Plzni zpracovala stavební dokumentaci. Ve výběrovém řízení byla vybrána byla dobřanská stavební firma Lecjaks, která v měsíci květnu 2000 zahájila opravu střechy, krovu a v roce 2001 bylo pokračováno ve výměně oken, dveří a opravy venkovní fasádní omítky.

V dubnu 2002 byla dokončena oprava střechy a fasády,  jež celkem stála Plzeňské biskupství 1,8 milionů korun.

Zdroj: cesko.svetadily.cz

14. října 2015 kostel a fara v Dobřanech připadly do vlastnictví Koinonie Jan Křtitel. Jedná se o novou pobočku plzeňské Oázy, která má sloužit převážně rodinám a dětem.

Aktivity pro rodiny a veřejnost se postupně rozvíjely a “obyvatelné” prostory fary přestaly svou kapacitou vyhovovat. V roce 2016 tak za finanční podpory Renovabis započaly přípravy, plánování a posléze opravy části barokního křídla v prvním patře.

23. září 2018 byla otevřena Zahrada Anežky České. Více…

11. listopadu 2018 bylo na faře slavnostně otevřeno Rodinné centrum Anežka Česká. Více….

Momentálně dobřanskou komunitu tvoří tři sestry a dva bratři.

Fotografie


Fotografie ze slavnostního otevření Rodinného centra Anežka Česká, 11. 11. 2018 Dobřany