V neděli 23. 9. 2018 v 15 hodin proběhlo v areálu dobřanské fary slavnostní otevření Zahrady Anežky České.
Přišlo mnoho vyznamných hostů jako otec biskup Tomáš Holub, starosta města Dobřany Martin Sobotka, ředitel základní školy, náš věrný spolupracovník, Jaroslav Šedivý, Jitka Dlouhá, projektantka samotné zahrady, a také Jitka Davídková, autorka sochy Anežky České, jež je dominantou celého prostoru. Každý z nich nás povzbudil svými slovy, v nichž jsme se shodli na jednom, a to že naše námaha nebyla marná, ale plodná a přínosná. Pán totiž vždy vede své dílo od počátku až do konce a obnova naší zahrady byla velkou zkušeností důvěry, přátelství a hezké spolupráce, která vznikla mezi námi a všemi dobrovolníky, které Pán posílal, a díky nimž se nyní cítíme být “bohatší”.
I při samotné oslavě jsme byli mile potěšeni štědrostí těch, kdo bydlí kolem nás. Dobřanské pekárny nám zajistily chléb, zdejší květinářka se postarala o výzdobu, Modrá Hvězda nabídla pivo, o příjemnou atmosféru při společném posezení se postarali naši přátelé z místní ZUŠ a spol., takže radostný zvuk dud, akordeonu a houslí se rozléhal po celém areálu. Nechyběl ani kreativní koutek pro děti, kam občas zabrousil i někdo z “dospěláků”.
V bývalé stáji byly instalovány dvě fotografické výstavy, které připravil Francesco s L’udkou. Z krásných fotek bylo zřejmé, že děti i v dnešní době umějí pracovat a rády pomáhají. Druhá část výstavy vypovídala o tom, jak se rodila socha: z dubového kmene pod rukou zručné řezbářky vznikla postupně lidská tvář, ruce i tělo.
Celý průběh slavnosti byl radostný, pokojný a moc požehnaný. Dokonce i počasí, které dopoledne vypadalo nepříznivě, se nakonec proměnilo v příjemné a slunečné…

Jsem velmi vděčná za všechno, čemu nás Anežka Česká doposud naučila, věřím, že se za nás vytrvale přimlouvá, a jsem otevřená všemu, k čemu nás ještě v budoucnu přivede 🙂

Děkuji za důvěru, povzbuzení, doprovázení a přátelství!

Lenka Šparglová

 

Fotografie