V pátek 13. prosince, na svátek patronky světla sv. Lucie, nás v litickém kostele navštívil anděl Gabriel. Protože byl tak trochu popletený, potřeboval pomoc všech přítomných dětí. Pomohly mu objevit hvězdu. A ta hvězda nebyla jen jakousi obyčejnou hvězdou, měla důležitý úkol: osvěcovat místo – obyčejné, chudé jesličky – kde se má narodit Král.

Na rozzářených dětských očích bylo vidět, že se blíží nejkrásnější období roku – Vánoce. A k nim patří i stromeček, který jsme společně ozdobili hvězdami s našimi jmény, na znamení, že chceme být hvězdou, která přináší světlo, radost a naději.

Děkujeme všem dětem i všem přítomným za vytvoření krásné předvánoční atmosféry a také generálnímu vikáři Mons. Josefu Žákovi, který nám slavnostně požehnal a rozsvítil vánoční strom, který teď září u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích.

(Mirka H.)


Fotografie