I letos jsme na svatou Lucii, 13. prosince, rozsvítili vánoční strom u kostela v Liticích.
Děti nejprve pomohly andílkům Františkovi a Andělce připravit překvapení pro Ježíška. Každý dostal přímo od sv. Lucie zlatou hvězdičku, na kterou napsal své jméno a pověsil ji na stromeček v kostele. To bude mít Ježíšek radost, až uvidí stromek rozzářený takovou spoustou hvězd!

Poté jsme přivítali vzácného hosta, biskupa Františka Radkovského, který měl pro všechny krásný dáreček: malé Jezulátko, které nám – jak sám řekl – připomíná, že to malé dítě z Betléma přineslo lásku a naději všem a všude, dokonce i k nám domů.

Nakonec jsme se přesunuli před kostel, kde již otec biskup František slavnostě požehnal a rozsvítil vánoční strom. Za doprovodu mečení, řehtání a bečení zvířátek kolem betlémské chýše jsme tak mohli začít vnímat atmosféru Vánoc, které se již nezadržitelně blíží.

Velice děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu rozsvěcování stromu, biskupu Františkovi za to, že jej požehnal, paní Černé z Losiné, která nám strom darovala, hasičům za pomoc při jeho zdobení, panu Hodkovi za zapůjčení zvířátek, panu Granátovi za výrobu Jezulátek… a děkujeme také vám všem, že jste přišli.

A nezapomeňte: 24.12. ve 22.00 se na vás opět těšíme v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích na tradiční “Půlnoční”.

(fanta)

Fotografie