Z Plzně byste se do Předenic, nedaleko Prusin, dostali autobusem již před sto lety. U příležitosti výročí tohoto spojení byly v neděli 27. července na předenické návsi přistaveny historické autobusy, které cestující povozily v rámci okružní jízdy, a zavezly je ke kostelu sv. Jakuba Většího na Prusinách na poutní mši.
Další poutníci se sjeli ještě z mnohých jiných míst: např. z Netunic, Nebílov, Štěnovického Borku, Losiné, Dobřan, Chlumčan a Litic i z daleké Itálie. P. Peter všechny v úvodu jednotlivě přivítal dle místa původu, čímž všechny přítomné mezi sebou alespoň zevrubně seznámil.
Následně velice mile a sympaticky představil sv. Jakuba a ostatní členy jeho temperametní rodiny, včetně starostlivé maminky. Na základě slov apoštola Pavla Korintským poukázal na to, že jak sv. Jakub, tak i my, jsme nádoby hliněné, a Pán i přes tuto naši křehkost a slabost vložil do každého z nás svůj poklad.
Objevme tedy tento vzácný poklad, kterým Ježíš obdarovává nás osobně, naše rodiny a naše přátele, a radujme se, že v každé naší křehké situaci je On naší posilou a pomocí.
(toivo)


Fotografie