„Modlit se, abychom věřili. Věřit, abychom mohli jednat.“ Toto prosté, ale účinné motto jsme si dle vzoru svatých Petra a Pavla odnesli z poutní mše svaté v litickém kostele. Slavnostní bohoslužbě předsedal generální pastýř P. Alvaro Grammatica. Pouti se účastnili také bratři a sestry z Koinonie z různých koutů České republiky.
Po závěrečném požehnání se rozezněly varhany a následoval krátký koncert v podání Marka Pišla, jenž potěšil ucho i nejnáročnějších posluchačů.
Poutníci se pak na farní zahradě zastavili na klobásu, hranolky, dobré pití a radostné bytí pospolu. Užívejme všichni v radosti i další krásné letní dny – s modlitbou, vírou a odvahou jednat!
(toivo)


Fotografie