Před kapličkou na lhotské návsi se ve stínu stromů konala v neděli 21. července svatoanenská pouť. Účastníků, kteří připutovali i z okolních vesnic a farností, bylo úctyhodně, a tak postupně zaplňovali prostranství před oltářem a sochou Svaté Anny a ještě maličké Panny Marie.
V homilii P. Alvaro zdůraznil, že osobnosti svatých Jáchyma a Anny nám ukazují především to, že Bůh jedná v dějinách a připravuje vše tak, aby se v daný čas naplnil jeho plán spásy. Jen mějme otevřené oči a pozorné uši k tomu, abychom rozeznali znamení, kterými nás o tom ujišťuje, a mohli se radovat z jeho věrnosti.

(toivo)


Fotografie