V neděli 24. července jsme se tradičně sešli u kapličky sv. Anny ve Lhotě.
Francesco nás povzbudil, že pro to, abychom viděli, musíme slyšet a děkovat i za drobné maličkosti v životě.
V kapli byla k vidění u příležitosti sedmistého výročí obce výstava historických fotografií Lhoty a jejích obyvatel.
Mnohé díky manželům Šindelářovým za přípravu a Zetkovým za pohoštění!
(toivo)