Biblickým slovem z první kapitoly knihy Genesis „Bůh jim požehnal a řekl jim: ‚Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.‘ „(Gen 1,28) byl 2. září otevřen náš nový malý obchod na náměstí Republiky v Plzni v obchodní pasáži NAVA Dům knihy (v průchodu do Františkánské ulice).
Sešlo se nás několik desítek nadšenců, děkovali jsme Pánu za tři roky existence našeho Aggea s.r.o. (firma založená Koinonií) a zvláště za možnost otevření nové pobočky přímo v Plzni. Pán pro nás stvořil zemi a povolal nás, abychom se podíleli na jeho tvůrčím díle tím, že si zemi podmaníme a budeme nad ní panovat. Podmanit si zemi prací svých rukou a panovat nad ní je úkolem člověka. Náš obchůdek je naplněním tohoto slova. Ježíš byl přece také synem tesaře a naší práci žehná. Obchůdek na náměstí je dalším krokem k uskutečnění naší vize nabízet nejen kvalitu za křesťanské ceny, ale hlavně přinášet víru do každodenní práce člověka a vůbec do všech sfér lidského života a svědčit o tom, že Pán je blízko a žehná nám.
Amen! Maruška


Fotografie