V sobotu 4. února hostila plzeňská Oáza Koinonie Jan Křtitel zasvěcené osoby a řeholníky, kteří se sjeli na tradiční setkání s otcem biskupem v rámci oslavy Dne zasvěcených osob v plzeňské diecézi (zúčastnění nebyli však jen z ní, ale přijeli i z Prahy a z Brna).
Slavnost začala mší svatou, kterou celebroval Mons. František Radkovský. Zasvěcení bratři a sestry symbolicky odevzali do rukou otce biskupa zapálenou svíci.
Při přestávce na kávu se všichni živě sdíleli o tom, co je nového a co všechno se pro letošní rok připravuje, jako když se opět po čase sjede početná rodina.
Poté následovala přednáška našeho generálního pastýře P. Alvara, který v životě zasvěcených zvláště zdůraznil důležitost vzájemného přátelství.
Všichni byli povzbuzeni a s radostným srdcem přijali pozvání na závěrečnou část setkání – pizzu.


Fotografie