Při příležitosti 80. narozenin našeho zakladatele, otce Ricarda Argaňaraze, proběhl v Praze ve dnech 25. – 27. 8. 2016 mezinárodní kongres, jehož se zúčastnilo přes 2400 bratří a sester z 26 zemí světa, kde Koinonia aktuálně působí. Tímto shromážděním komunity jsme chtěli vyjádřit svou vděčnost za odvahu, kterou měl otec Ricardo pro započetí nové zkušenosti víry, a za to, že byl vždy po našem boku jako inspirace.

Na jeho “ano” Pánu jsme postavili to, čím se do dnešního dne Koinonia Jan Křtitel stala.

Video »

Prezentace našich komunit (Koinonie) z celého světa.Fotografie