Neboť v Písmu stojí: ‚Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.‘
Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to‚ kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným‘,
ale i ‚kamenem úrazu a skálou pádu‘. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu – k tomu také byli určeni.
Vy však jste‚ rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
(1Pt 2, 6-9)

I letos jsme se připojili do akce Noc kostelů s naším kostelem sv. Petra a Pavla. Veřejnosti byla představena kniha “Živé kameny litického kostela” za účasti plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského, primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy a autora textů ing. arch. Jana Soukupa. Zájemci měli možnost vystoupit na věž kostela a prohlédnout si zvony či poslechnout předčítané úryvky z Bible nebo se nechat unášet tóny kytary a flétny v podání skupiny NoiTre. Kostel navíc od této příležitosti zdobí skleněná plastika gotického okna Dáši Štrosové.