Pozvánka na letošní Noc kostelů do kostela svatých Petra a Pavla upoutávala nabídkou zhlédnutí zrestaurované gotické sochy „Litické Madony“ a zároveň možností zaposlouchat se do tónů varhan v podání katedrálního varhaníka Aleše Noska. Přestože program v době rouškové netrval dlouho, bezmála šest desítek zájemců se seznámilo se zajímavou historií plastiky Madony s dítětem z poloviny 15. století a jejími následnými, takřka kuriózními úpravami, ale především se na ni nemohlo vynadívat opět v celé její kráse. Plzeňský regenschori si pochvaloval mechanické varhany a jejich kvality bezvadně “zprostředkoval” hrou rozmanitých děl různých autorů. Spočinuvší návštěvníci si vychutnávali sakrální umění očima i ušima a srdce plesalo. 
(toivo)

Litice

Dobřany

Fotografie z objektivu Ivy Horálkové můžete shlédnout na portálu Člověka a víra.
Odkaz 1.
Odkaz 2.