Jestliže během posledních 23 let o setkání na Letnice platilo, že všichni byli shromáždění na jednom místě a pak se strhl z nebe hukot a ukázaly se ohnivé jazyky, letos plamen Ducha svatého šlehal na všech místech, kam se sjely rodinné komunity ve svých regionech. Litická, plzeňská a dobřanská rodinná komunita se sešla spolu se zasvěcenými bratry a sestrami v sobotu odpoledne v Oáze. I přes bezpečnostní vzdálenosti a jiná opatření (rouška) byla znát velká radost ze shledání a společné modlitby. Francesco svým slovem motivoval k jednotě a společenství, díky níž přichází novost Ducha a komunita zdravě roste, aniž by se rozpolcovala honbou za posledními novinkami nebo strnulým držením se pradávných tradic. Také někteří bratři a sestry se svým svědectvím podělili o svoji zkušenost s tím, jak Duch svatý přišel do jejich života a dal se jim zakusit. 
Opravdu s důvěrou, že Duch svatý všechno vede, vše činí nové a vytváří jednotu, jsme následně prosili o jeho nové vylití. Ať oheň Božího Ducha dál hoří v našem srdci i na všech místech naší země, kde je vzýván! (toivo)